Národní registr majitelů zvířat / On-line magazín / Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (5.)

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (5.)

„Zdravotní“ pojištění (zde už velikost rozhoduje)

Novinkou je takzvané zdravotní pojištění, pojištění léčení úrazu nebo nemoci. Oproti všeobecně rozšířené představě jde o pojištění vztahující se na stavy vyžadující
bezprostřední veterinární ošetření
, nezbytné v důsledku úrazu nebo nemoci; může jít o úraz zvířete, o nechronické onemocnění, a o první vzplanutí (i jinak chronické) nemoci.
Pojištěný tedy nemůže doufat ani očekávat, že pojišťovna bude hradit běžné, rutinní veterinární úkony nebo stálou, průběžnou léčbu chronicky nebo dlouhodobě nemocného psa.
Majitel psa také nemůže očekávat, že mu pojišťovna pomůže hradit náklady na léčiva a péči spojenou se zdravotními obtížemi vyvolanými stárnutím, dědičným zatížením, nedostatečnou výživou, zřejmě ani nakažlivými chorobami nebo nemocemi vyvolanými nedostatečnou péčí.

Zkušenosti ze zahraničí, například ze Slovenska, ukazují, že posouzení zdravotního stavu, určení příčin nemoci a charakteru veterinárního ošetření jsou při likvidaci nahlášené pojistné události kritickým momentem. Majitelé psů mívají pocit, že je pojišťovna považuje za podvodníky, kteří se snaží získat neoprávněný prospěch.
Zvláštností nového typu pojištění je, že české pojišťovny nevyžadují posudek o zdravotním stavu psa v okamžiku uzavření pojistné smlouvy a spokojí se pouze s určitou „ochrannou lhůtou“, tedy s několika týdny nebo dny od podpisu smlouvy do začátku pojistného období: svůj první nárok tedy můžete uplatnit například až 30 dní od uzavření smlouvy. Pojišťovny se tak alespoň tímto způsobem chrání před pojišťováním již nemocných zvířat, i když v pojistných podmínkách zpravidla vyžadují, aby pes byl v době sjedání pojištění zdravý, dostával potřebnou péči, a byl řádně očkován proti vzteklině. Tuto skutečnost však neověřují ani prostřednictvím svých agentů, ani posudkem veterinárního lékaře.
Obdobně je tomu s identitou zvířete: podmínkou pro uzavření pojistky je trvalé označení psa mikročipem nebo tetováním. Obvykle však stačí uvést identifikační kód mikročipu nebo tetovací číslo do smlouvy. Pojištění je dokonce možné uzavřít i telefonicky nebo on line přes internet.
Obecné podmínky stanoví, že k posouzení škody je nutné uchovat poškozené či zničené věci, případně, pokud uchování není možné, alespoň je fotograficky zdokumentovat. Zdá se však, že likvidace pojistné události se bude odehrávat výlučně na základě posudku veterinárního lékaře...

U pojistných produktů nabízených v současné době je výčet případů a situací na které se ovšem pojištění nevztahuje přinejmenším stejně důležitý, jako poněkud nejasná oblast případů pojistných. Když si prostudujete následující seznam, zvažte před uzavřením pojistné smlouvy, čeho se ve vašem konkrétním případě vzhledem k plemenným rizikům, věku, fyzickému zatížení a životnímu stylu, aktuálnímu i předpokládanému zdravotnímu stavu psa a jeho vývoji vlastně pojištění bude týkat; vyloučeny jsou například náklady (dle pojistných podmínek ČP) na:
a) hospitalizaci a dopravu pojištěného psa, s výjimkou nezbytné hospitalizace po veterinárním zákroku v délce nejvýše dvou dnů, přičemž náklady na potravu v rámci hospitalizace nejsou hrazeny;
b) preventivní nebo kosmetické veterinární zákroky, na antiparazitární preparáty včetně preventivních;
c) odstranění vnitřních parazitů (blechy, klíšťata apod.) a na odčervení;
d) ošetření a léčení nemocí chrupu a ostatní zubolékařské zákroky;
e) léčbu spojenou s graviditou a porodem pojištěného psa (feny);
f) potravu pojištěného psa včetně veterinářem stanovené dietní potravy, a to ani v rámci léčby;
g) léčbu kožních onemocnění;
h) nadstandardní veterinární zásahy, které nejsou nezbytné pro léčení stavu pojištěného psa vyžadujícího okamžité veterinární ošetření;
i) očkování nebo kastraci (sterilizaci)

Úhrada za smrt
V první oblasti se pojištění (u ČP) podle nabídky vztahuje na případy uhynutí nebo utracení psa v důsledku nákazy, infekční i neinfekční nemoci, úrazu, operace, porodní škody nebo otravy.
Toto vymezení pojistných případů je třeba porovnat s výlukami z pojištění: pojišťovna neplní,

● pokud pes uhyne v důsledku masivního napadení jakýmkoli vnějším či vnitřním parazitem
Postoj pojišťoven je do jisté míry pochopitelný, ovšem podle dostupných studií je například v běžné populaci larvami škrkavek nakažen každý třicátý člověk a každý třetí veterinář. Pojištění se tedy na jedné straně vztahuje na nákazu, ale nikoli na nemoc vyvolanou cizopasníkem. Parazitóza je onemocnění způsobené cizopasníky; některá onemocnění, například toxoplazmóa, jsou obtížně prokazatelná, příznaky se do pozdního stadia mohou demonstrovat jako neparazitární onemocnění, diagnostika stojí až 5000 Kč, souvisejí s dalšími nemocemi, některým nelze předcházet běžnou prevencí. Dokazování pak bude velmi sporné. Otázkou je, jak budou posuzována onemocnění v důsledku napadení „netradičními“ parazity, počínaje tuzemskou sviluškou (Neotrombicula autumnalis). Nezřídka s sebou nesou následné zdravotní obtíže nebo onemocnění druhotně/neprůkazně vyvolaná oslabením organismu parazity. Na úhradu za ty kožní můžeme rovnou zapomenout: Nic co se týká kůže pojišťovna neplatí.

● náklady na léčení v důsledku dědičné nemoci nebo vrozené vady
vzhledem ke způsobu uzavírání pojištění a likvidace škodné události se uplatnění toto ustanovení dá očekávat jako velmi problematický a pro vzájemné dokazování sporný bod. Pojišťovny zatím zřejmě nemají své vlastní „posudkové“ veterináře, takže závisí pouze na na dohodě mezi majitelem a jeho veterinárním lékařem o způsobu formulace lékařské zprávy nebo úmrtního listu. Při vší čestnosti všech zúčastněných bude zajímavé prokazování dědičného onemocnění nebo „vrozenosti“ vady, například nedostatečnosti srdečního svalu, vedoucí k úhynu zvířete

● v důsledku preventivních a kosmetických zákroků
Kosmetický zákrok je celkem jasně definován zákonem na ochranu zvířat a kromě kupírování jde o všechny zákroky, upravující vzhled zvířete, včetně instalace umělých varlat. Pokud se v důsledku takového zákroku pes dostane do zdravotních potíží nebo uhyne, bude zřejmě postup pojišťovny jednoznačný. Co je míněno „preventivním zákrokem“? Prevencí se zabývá zákon o veterinární péči a obecně je vnímána jako předcházení nakažlivých onemocnění, tedy především vakcinace, v případě zvířat v zájmovém chovu, najmě psů, zejména povinnost očkovat proti vzteklině; to jistě nemůže být důvodem k výluce z pojištění

Věková omezení
Doba pojištění je limitována věkem pojištěného psa. Z pojištění mohou být vyloučeni psi určitého věku; u České pojišťovny zvířata před dovršením 3 měsíců věku. U starších psů se pojistné plnění s věkem u některých poskytovatelů pojištění snižuje. Někdy velmi progresivně.

Příště: Jak může plnění pojišťovny vypadat

14.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Články magazínu:

A takhle to funguje v ideálním případě

23.1.2014 | napsal: NRMZ | zdroj:

Tak takhle to funguje v ideálním případě - majitel se o nalezném pejskovi dozvěděl dřív, než vůbec zjistí, že se mu pes ztrail. Pražská Městská policie nám dnes oznámila nález fenky amerického stafforda Tuly.
více...

Nejvíce psů se ztratí o adventních víkendech

18.12.2013 | napsal: NRMZ | zdroj: NRMZ

Majitelé psů si při přípravách na Vánoce přestávají dávat pozor na své mazlíčky. Operátoři NRMZ přijímají o adventních víkendech více než dvojnásobek hlášení o ztracených a nalezených psech oproti stavu ve zbývající části roku.
více...

Vyhráli jste?

11.12.2013 | napsal: NRMZ | zdroj: NRMZ

Vylosovali jsme 137 výherců cen ve vánoční soutěži NRMZ.
Zkontrolujte si, zda není mezi výherními čísly také číslo čipu vašeho mazlíčka.
více...

Správné odpovědi na vánoční soutěž

11.12.2013 | napsal: NRMZ | zdroj:

Odpověděli jste správně na otázky z vánoční soutěže?
více...

Povodeň zasáhla opět i pražskou ZOO

3.6.2013 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj: CANIS-MEDIA

Povodeň zasáhla opět i pražskou ZOO, fotka: w_V5800006.jpg Voda zatopila v pondělí 3.6.2013 i spodní část pražské ZOO. Máme k dispozici aktuální fotografie.
více...

120,- Kč může změnit jeden zvířecí osud - PES 2011

15.1.2013 | napsal: NRMZ | zdroj: narodniregistr.cz

120,- Kč může změnit jeden zvířecí osud - PES 2011, fotka: Pes2011_web.jpg Projekt PES 2011 vstupuje do čtvrtého roku. Cílem úspěšného projektu je zajistit označení mikročipem pro psy a kočky v útulcích pro opuštěná zvířata. Pomoci změnit jeden zvířecí osud můžete i zakoupením jediného mikročipu za 120,- Kč.
více...

Jak postupovat při ztrátě zvířete

20.3.2012 | napsal: | zdroj:

Jak postupovat při ztrátě zvířete, fotka: DO1162001_w.jpg Voláte, pískáte, ale marně, pes prostě zmizel? Není důvod hned propadat panice. Pradíme Vám, jaké kroky podniknout při ztrátě psa.
více...

O krádežích psů v reportážích TV Prima a ČT

13.6.2011 | napsal: NRMZ | zdroj: TV Prima a ČT

Krádeže psů byly tématem víkendových reportáží TV Prima (Krimi Plus) a ČT (Události). Pokud jste je neviděli, můžete se na reportáže podívat on-line ve vieodarchivech obou televizí. Podívejte se, jaká rizika hrozí Vašim pejskům a co proti nim můžete dělat. Pro sledování můžete využít odkazy uvedené dále.
více...

Potraviny mohou ohrozit vašeho psa

2.5.2011 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj:

Potraviny mohou ohrozit vašeho psa, fotka: DF1150029_w.jpg I běžné potraviny ohrožují zdraví a životy psů. Nově stoupá počet otrav po požití potravin s xylitolem - běžně používaným náhradním sladidlem. Najít ho můžete třeba ve žvýkačkách, ale i v pamlscích pro psy!
více...

2011 - přelomový rok pro cestování se psy

11.1.2011 | napsal: NRMZ | zdroj: SVS ČR

2011 - přelomový rok pro cestování se psy, fotka: PAS_finW.jpg Pokud se chystáte na dovolenou do zahraničí s tetovaným psem (kočkou či fretkou), nezapomeňte, že od 3.7.2011 je MIKROČIP jediným možným označením pro cestování mezi členskými státy EU.

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (8.)

25.12.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Slovníček pojmů v pojistných smlouvách a podmínkách
více...

Brazilská fila Carmen oslavila 16. narozeniny

14.11.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Brazilská fila Carmen oslavila 16. narozeniny, fotka: Carmen.jpg Příjemnou zprávu jsme dostali od našeho klienta ing. Petra Jiříčka - jeho brazilská fila Carmen oslavila 22.9. již 16. narozeniny.
16 let je považováno za velmi vysoký věk i u psů malých plemen, u brazilské fily již jde skutečně o mimořádný věk.
více...

Chovatel musí myslet na budoucnost

9.11.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

… napsal ve své knížce o psech Karel Čapek. Jeho slova platí i po více než sedmi desetiletích.
S touto myšlenkou byl před patnácti lety zřízen Národní registr majitelů psů, klientská databáze, jejímž cílem bylo zejména s ohledem na tehdejší novinku – označování psů a následně koček mikročipem – pomáhat majitelům v případech ztráty, zatoulání nebo odcizení jejich mazlíčka.
více...

Pozor na krádeže psů před obchodními centry

28.9.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Po delší době je opět nutné zopakovat varování: Nenechávejte své psy čekat samotné před obchodními centry či menšími obchody. Krádeže psů jsou bohužel realitou. V anonymitě obchodního centra je opuštěný pes snadnou kořistí pro zloděje.
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (7.)

28.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Jak může plnění pojišťovny vypadat
modelový příklad 2
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (6.)

21.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Jak může plnění pojišťovny vypadat
modelové příklady pojištění
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (5.)

14.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

„Zdravotní“ pojištění (zde už velikost rozhoduje)

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (4.)

1.7.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Majetek a/nebo zdraví

více...

Letní inspirace pro psy (tentokrát bez majitelů)

23.6.2010 | napsal: NRMZ | zdroj: NRMZ

Nechte psy, ať se také pobaví podle vlastních představ.

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (3.)

21.6.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Když pejska lapají


Pojišťovna je vždy chytřejší, používá vychytanějších formulací a má výhodněji nastavené podmínky než druhá strana.

více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (2.)

17.5.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

„Mrtvého psa novým kouskům nenaučíš“


Pojištění zvířat představuje pro některé pojišťovny zjevně nový produkt („produkt“ viz slovníček dále). Je zřejmé, že podmínky nepochybně zpracovávali specialisté v oboru pojišťovnictví, ale do znančné míry laici v oboru chovatelství. Používají formulace zákonů a právních norem o veterinární péči, chovatelské řády a ustanovení vyhlášek, ale mírně řečeno – více či méně vytržené z kontextu.
více...

Pojištění psa aneb než dáte peníze pojišťovně (1.)

6.5.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-Media

To, že majitelé psů jsou – řečeno terminologií marketingových odborníků – zajímavým „segmentem trhu“, zřetelně definovanou „cílovou skupinou“, už dávno vědí prodejci krmiv, vitamínů, kloubních preparátů, šampónů i nepřeberného množství chovatelských pomůcek a vybavení. Zdá se, že v Čechách si to nyní uvědomily i pojišťovny a podnikatelé ve finančnictví: na trhu se objevilo několik nových „produktů“.
více...

Zdraví: Pečujte o kůži, má důležitou funkci

29.4.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-Media

Zdraví: Pečujte o kůži, má důležitou funkci, fotka: Srst1.jpg Vypadávání srsti, svědění a dermatózy trápí mnoho psů, koček i dalších zvířat. Mnoho majitelů však bere kožní změny či svědění na lehkou váhu. Přitom včasné odhalení příčin může ušetřit zvířeti dlouhodobé potíže a majiteli zbytečné náklady na dlouhou léčbu.
více...

Zdraví: Ostropestřec pomáhá i psům a kočkám

29.4.2010 | napsal: CANIS-Media | zdroj:

Ostropestřec mariánský se již od antiky používá jako mimořádně účinný prostředek k léčbě zažívacích a jaterních onemocnění. Příznivé účinky silymarinu na ochranu, zlepšení funkce a regeneraci poškození jaterní tkáně jsou v humánní medicíně známy a využívány dlouhou dobu a byly publikovány v desítkách studií. Dnes nachází své místo i v medicíně veterinární.
více...

Majitel bez pasu, pes s pasem

25.4.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-Media

Majitel bez pasu, pes s pasem, fotka: PAS_finW.jpg Zatímco my, lidé, už pasy k výjezdu prakticky nepotřebujeme, psi, kočky fretky cestují již několik let za hranice ČR s vlastním pasem. Vystavení pasu pro malá zvířata (Pet-passport) je pro většinu praktických veterinárních lékařů rutinní záležitost, přesto je vhodné před cestou zkontrolovat, zda pas Vašeho mazlíčky je zcela a správně vyplněný a zaregistrovaný.

více...

Desetitýdenní štěně se vrátilo k majitelům

5.4.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Šťastný konec má příběh ztraceného teprve desetitýdenního pyrenejského horského psa Exe.
Ex se v neděli večer vrátil domů k majitelům. Díky tentokrát patří čtenářce našeho webu. Spojila vyprávění dětí o nalezeném pejskovi, který byl už několik dnů jako nalezenec na nedaleké farmě, se záznamem o pohřešovaném Exovi, uveřejněným na našem webu.

Velikonoční rada a přání

2.4.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

Velikonoční prodloužený víkend patří každoročně mezi nejkritičtější období pro psy a jejich majitele. Návštěva zajímavých míst, vzdálených příbuzných, setkání s přáteli - to vše oslabuje pozornost majitelů. Operátoři NR budou připraveni pomoci nepřetržitě i během Velikonoc, přesto raději omezte rizika a svého pejska hlídejte ještě lépe než obvykle.
více...

Nebezpečný led

27.1.2010 | napsal: | zdroj:

Od začátku ledna registrovali naši operátoři již druhý případ psa, kterého majitelé našli utonulého pod ledem.
více...

Pomoc potřebným pejskům

1.1.2010 | napsal: mac | zdroj: NRMZ

Pomoc potřebným pejskům, fotka: Pes se svickou_W.jpg Pouhých 119,- Kč - tak málo stačí, abyste pomohli změnit jeden psí nebo kočičí osud. Zároveň získáváte jistotu, že Váš sponzorský dar bude použit opravdu pro konkrétního pejska či kočku, nikoliv na provoz kanceláří, večeře či jiné „provozní náklady“, jak se může stát u některých nadací.
více...

Co dělat při ztrátě a nálezu psa

22.12.2009 | napsal: M. Císařovský | zdroj: CANIS-Media

Co dělat při ztrátě a nálezu psa, fotka: ZTRNAL2.jpg Měli jste svého psa pod kontrolou, vyhnuli jste se frekventovaným místům, nevenčili jste v době nejhlučnějších oslav, a přesto se pes zaběhl? Postupujte podle praxí ověřených rad.
Nebo se k vám naopak přidal na procházce pes a majitel není v dohledu? Přečtěte si několik tipů, abyste za svou snahu pomoci byli opravdu pochváleni.
více...

Pro lidi zábava, pro psy noční děs

15.12.2009 | napsal: CANIS-Media | zdroj:

Zkuste se podívat na průběh své silvestrovské oslavy alespoň na okamžik očima psa. To, co většině z nás připadá jako velká legrace a zábava, vnímají psi s úzkostí a strachem jako vybočení z běžného režimu a typ ohrožení, kterému nedokáží čelit, s nímž si nevědí rady.
více...

Síť PETMAXX je skutečně celosvětová

1.11.2009 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj: NRMZ

Síť PETMAXX je skutečně celosvětová, fotka: petmaxx_button2.jpg Mezinárodní vyhledávací síť Petmaxx se rozrostla o další členy. S 31 členy představuje v současné době největší celosvětový vyhledávací nástroj pro ztracená respektive nalezená zvířata.


více...

Už žádné sklo. Na světě je polymerový mikročip!

2.9.2009 | napsal: CANIS-MEDIA | zdroj: Altercan

Už žádné sklo. Na světě je polymerový mikročip!, fotka: POLY_mont kopie.jpg Někteří majitelé psů, zvláště psů malých plemen, jsou však znepokojeni představou, že do těla štěňátek byl nebo má být – tak jak je zatím běžné - zaveden mikročip umístěný ve skleněné kapsuli. Řešením je mikročip umístěný ve vysoce odolném, pružném, absolutně nelámavém, mimořádně lehkém, inertním, trvanlivém a prakticky nezničitelném materiálu – biokompatibilním polymeru.
více...

Najdi čip


On line registrace


Vstup pro klienty:

Vstup pro veterináře:

Veterinář:

login:
heslo:Provozovatel: Narodni registr majitelů zvířat 2009

NAVRCHOLU.cz