Národní Registr Majitelů Zvířat - Časté otázky našich klientů


Lhůty pro zápis do databáze a doručení identifikačního průkazu

Zápis očipovaného zvířete do Národního registru majitelů zvířat probíhá automaticky na základě registračního formuláře zaslaného majitelem zvířete a potvrzení souhlasu s registrací u on-line registrace, nebo připsání platby, nebo po doručení registrační karty poštou. Standardní lhůta pro registraci je 5 pracovních dnů.
Registraci do 24 hodin je možná za poplatek 455,- Kč, tato lhůta je garantovaná.

O dokončení registrace a zařazení mikročipu do on-line vyhledávání informujeme potvrzující e-mailovou zprávou. Pokud jste e-mail při registraci poštou neuvedli, můžete adresu kdykoliv doplnit.

Zpětnou vazbou je pro Vás také identifikační průkaz zvířete, který obdržíte poštou společně s informací o službách Národního registru majitelů zvířat. Identifikační průkaz odesíláme poštou obvykle do 5 týdnů od dokončení registrace.
Průkaz odesíláme na adresy na území ČR a to obyčejným dopisem. Služba je bez možnosti reklamace v případě nedoručení (v souladu s obchodními podmínkami České pošty nelze obyčejnou zásilku reklamovat).
Za příplatek 73,- Kč je možné zásilku odeslat doporučeným dopisem v kratším termínu. Za příplatek 105,- Kč je možné zásilku odeslat jinou přepravní společností (typu InTime, DPD), která doručování zásilky avizuje předem.

V případě odeslání zásilky obyčejným dopisem není možné podat reklamaci v případě nedoručení. Pokud máte obavu z nedoručení zásilky (např. pro špatné zkušenosti s doručováním zásilek), je vhodné uhradit příplatek za doručení některým z uvedených způsobů. O zaslání doporučeným dopisem můžete požádat již při registraci nebo do 7 dnů od obdržení e-mailu potvrzujícího dokončení registrace.

Proč nepřijímáme přihlášky osobním podáním?

V posledních měsících administrace NRMZ přijímá a zpracovává několik set až tisíců přihlášek denně.
Vnímáme určitou nespokojenost či rozmrzelost majitelů psů nad přechodným prodloužením lhůty k dokončení registrace, ale administrativa NRMZ, zpracovávající přihlášky z celé ČR, se dostala v krátkém období před platností novely veterinárního zákona o povinném čipování do obdobné situace, jako vy, chovatelé a majitelé psů.

Povinnost označit psa mikročipem se po praktické stránce rozkládá na stovky veterinárních ordinací po celé republice. Možnost spolehlivě jej zaregistrovat se ovšem soustřeďuje převážně na jediné místo.

Proč není registrace dokončena pouze vyplněním a odesláním on-line přihlášky?

V některých, zvláště v posledních měsících nově založených databázích a registrech, je možné zaevidovat psa on-line s tím, že zápis se okamžitě promítne na internetu. To působí výhodně a srozumitelně. Ve většině případů však úplnost a správnost údajů v zápisu nikdo dále nekontroluje. Nehledě na to, že ke stejnému číslu mikročipu může prakticky kdokoli zadat libovolné údaje, není vyloučena duplicita kódu, tedy okolnost, že čip stejné číselné kombinace má už jiný pes jiného majitele, nebo si údaje zadá někdo jiný, než skutečný vlastník psa. Často stačí obyčejný překlep v čísle mikročipu.
Při zápisu do NRMZ je většina těchto chyb, omylů či podvodů zachycena.

Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?

Na základě novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.
Zdroj: www.svscr.cz

Jaký kontakt se zobrazuje u mikročipu ve výsledku vyhledávání na www.narodniregistr.cz

Jako výchozí kontakt při nálezu pejska je uvedené telefonní číslo na operátory NRMZ, kteří zprostředkují kontakt mezi nálezcem a majitelem pejska. Tato služba je nepřetržitá 24hodinová včetně víkendů a svátků.
V případě nálezu zvířete Vás tedy budeme neprodleně kontaktovat na telefonním čísle, které jste uvedl/a při registraci. Tyto údaje jsou neveřejné a přístup k nim mají pouze operátoři NRMZ.

Důvodem je ochrana osobních údajů klientů – zveřejněné telefonní číslo majitele může totiž po zadání čísla čipu (ať již náhodném či cíleném) vidět nejen nálezce, ale kdokoliv, kdo toto číslo zadá a kontakt následně zneužít ať již k nabízení zboží, služeb, v krajním případě k vydírání při odcizení pejska. V případě kontaktu prostřednictvím operátorů NRMZ od operátora obdržíte telefonní číslo nálezce či osoby, která si s Vámi přeje hovořit a je na Vás, zda ho (především v případech jiných než nálezu pejska) využijete.
Zveřejnění telefonního čísla majitele je možné na základě písemné žádosti majitele. Formulář žádosti si můžete vyžádat e-mailem na adrese info@narodniregistr.cz.

Jak postupovat při pojistné události (pro nadstandardní služby s pojištěním odpovědnosti)

Pokud máte aktivované nadstandardní služby, jejichž součástí je pojištění u Generali Pojišťovna, a.s., a dojde k pojistné události, nahlaste ji neprodleně telefonicky na klientskou linku Generali Pojisťovna, a.s., tel. 244 188 188.
Při hlášení události nezapomeňte uvést číslo mikročipu Vašeho psa a číslo hromadné pojistné smlouvy, které jste obdržel(a) v potvrzení o přijetí platby.

Pokud dojde k pojistné události v zahraničí, postupujte podle následujícího návodu:
1) Oznámit případ policii a vyžádat policejní protokol.
2) Pokud je to možné, zajistit svědecká prohlášení včetně identifikace svědka (viz. bod 3).
3) Zajistit identifikaci poškozeného (jméno, úplná adresa, telefon případně fax či e_mailové spojení) a jeho písemný nárok (soupis poškozených věcí včetně výše škody).
4) V případě škody na zdraví zajistit lékařské zprávy včetně identifikace ošetřujícího lékaře a nemocnice.
5) Zajistit zprávu veterinárního lékaře.
6) Po návratu do ČR neprodleně podat písemné oznámení o škodě pojistiteli na předepsaném formuláři.
Pro dané pojištění není v zahraničí sjednána asistenční služba.
Při hlášení pojistné události nezapomeňte vždy uvést číslo mikročipu, kterého se hlášení týká.

Odeslání zásilky do zahraničí

V rámci základní služby odesíláme zásilky s identifikačním průkazem zvířete pouze na adresy v České republice. Odeslání do zemí EU je možné za poplatek. Podklady pro platbu v EUR nebo z banky mimo území ČR Vám zašlou na vyžádání operátoři NRMZ.

Pro zaslání zásilky do země mimo EU kontaktujte operátory NRMZ a sdělte doručovací adresu. Cenu služby a pokyny k platbě obdržíte e-mailem.
Tip: Zásilku si také můžete nechat odeslat na jinou než registrovanou adresu (například adresu přátel či přibuzných v ČR).

Změna majitele - postup při hlášení změny

Změnu majitele registrovaného zvířete je možné hlásit pouze písemně, některým z následujících způsobů:
a) e-mailem na adresu info@narodniregistr.cz
b) dopisem odeslaným na naši adresu (viz Kontakty)

O požadavku na zápis změny vyrozumíne stávajícího majitele evidovaného v databázi a to e-mailem nebo SMS zprávou.
Pokud od původního majitele neobdržíme zamítnutí žádosti nebo se majitele nepodaří uvedenými způsoby kontaktovat a zvíře zároveň není evidované jako pohřešované, zapíšeme změnu majitele do databáze.
Zápis změny je možné urychlit doložením kopie dokladu o nabytí zvířete (kupní nebo darovací smlouva).

O zápisu změny vyrozumíme žadatele - nového majitele - e-mailem.

Údaje uvedené v Národním registru majitelů zvířat slouží především pro zprostředkování kontaktu majitele se ztraceným/nalezeným zvířetem. Evidence údajů v Národním registru majitelů zvířat není dokladem o vlastnictví věci ve smyslu právních předpisů.

Jak zaregistrovat mikročip do NRMZ

Pro zaregistrování čipu si zvolte jeden ze dvou možných způsobů registrace

1. Odešlete registrační kartu nebo potvrzení o označení zvířete poštou na adresu Národní registr majitelů zvířat, P. O. BOX 132, 120 00 Praha 2

2. On-line registrace: vyplňte registrační formulář na www.narodniregistr.cz a dále postupujte podle pokynů, které obdržíte e-mailem. Stejné pokyny se Vám zároveň zobrazí na obrazovce.

Registrační karty zaslané jako scan nebo fotografii e-mailem bohužel nemůžeme akceptovat. Důvodem jsou opakující se potíže s nízkou kvalitou scanů a čitelností scanovaných údajů. Děkujeme za pochopení.

Provozní doba Národního registru

Národní registr majitelů zvířat zajišťuje nepřetržitou 24hodinovou službu 7 dnů v týdnu na tel. 602 611 053.

Administrativní záležitosti, hlášení změny údajů, dotazy, informační servis: pouze v pracovní dny, 9:00 - 17:00.

Ztracená a nalezená zvířata: nepřetržitě 24 hodin denně včetně víkendů a svátků.

Kdo může zjistit mé kontakty a jak se nálezce dozví, kdo je majitelem zvířete?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Osobní údaje a kontakty klientů jsou cenné informace a majitelé se právem obávají je sdělovat. V Národním registru majitelů zvířat jsou vaše údaje v bezpečí. Kontakty našich klientů zásadně nesdělujeme třetím osobám (s výjimkou zákonem přesně vymezených případů) a to ani nálezcům, ať skutečným nebo fiktivním.
Nemusíte se tak obávat, že se Vaše telefonní číslo dostane do rukou vyděrači, který vám ukradl psa, bývalému partnerovi, vymahači dluhů nebo třeba jen dotěrnému prodejci čehokoliv. Nemusíte se obávat nežádoucích telefonátů ze skrytého čísla. Ze stejného důvodu nenajdete své telefonní číslo ani na internetu - po zadání čísla čipu se zobrazí pouze základní údaje o označeném zvířeti a kontakt na 24hodinovou službu NRMZ.

Jak se tedy nálezce dozví, kdo je majitelem zvířete?
Naši operátoři jsou připraveni 24 hodin denně zprostředkovat kontakt mezi nálezcem a majitelem: operátor NRMZ přijme hlášení o nálezu a kontakty na nálezce obratem telefonicky nebo e-mailem předá majiteli. Pokud máte v databázi pravidelně aktualizované údaje (a v případě ztráty pejska v noci u postele zapnutý telefon), je vše otázkou několika málo minut.

Fotografie zvířete u záznamu - postup uložení a zobrazení

Fotografii zvířete k záznamu v databázi je možné nahrát již při zakládání klientského účtu. Pokud jste fotografii neuložili v této fázi, je nutné ji zaslat e-mailem na adresu info@narodniregistr.cz. Fotografie musí být ve formátu jpg a o velikosti nepřesahující 300 kB. Název fotografie je číslo mikročipu, ke kterému se vztahuje.
Fotografie větší nebo jiného formátu se na web neuloží.

Uložení první fotografie k záznamu je momentálně zdarma. Změna fotografie je zpoplatněná, částku podle aktuálně platného ceníku je nutné hradit předem převodem na účet - podrobnosti jsou uvedené pod odkazem služy.

V on-line vyhledávání se fotografie zobrazuje obvykle do 3 pracovních dnů od připsání na účet. V případě fotografií zaslaných e-mailem nebo neodpovídajících požadavkům může být tato lhůta delší.

Od očipování uplynul již rok a my jsme dosud nedostali identifikační průkaz. Proč?

Identifikační průkazy odesíláme poštou po zaevidování zvířete v databázi NR. Pokud se tak nestalo, je možné, že mikročipu není zaregistrovaný v naší databázi, případně se zásilka vrátila z důvodu chybně uvedené adresy. Kontaktujte e-mailem nebo telefonicky operátory centrální evidence NR, sdělte jim číslo mikročipu a požádejte je o ověření registrace mikročipu. Operátoři Vám navrhnou způsob řešení situace.

Jaká je životnost mikročipu?

Životnost a funkčnost mikročipu je prakticky neomezená. V každém případě několikanásobně převyšuje průměrnou délku života označeného zvířete.
Datum expirace uvedené na obalu a jedné z etiket mikročipu se vztahuje pouze ke sterilitě balení.

Dostanu od veterinárního lékaře potvrzení o čipování?

Součástí mikročipů DataMars je registrační karta Národního registru majitelů zvířat. Kartu vyplní a osvědčí veterinární lékař po označení zvířete a předá majiteli. Registrační karta je podkladem pro evidenci v Národním registru majitelů zvířat. Pokud veterinární lékař použije jiný typ mikročipu, měl by Vám vydat jiný doklad o jeho aplikaci, například výpis z evidence pasů apod. Dokladem o označení zvířete mikročipem je i zápis v pasu zvířete.

Registrace zvířete označeného jiným způsobem (tetování, kroužek,...)

Národní registr majitelů zvířat eviduje na přání majitele i zvířata označená jinými způsoby než RFID (tetování, mikročipy jiných systémů než ISO,...). Na tato zvířata se však nevztahuje garance identity zvířete a nabídka pojištění odpovědnosti za škody. Zápis jiného typu označení je zpoplatněn čáskou 198,- Kč.

Co je Čtecí zařízení?

Čtecí zařízení, jinak též reader nebo transceiver, je zpravidla přenosné, mobilní zařízení, které svým aktivačním polem v určené frekvenci radiových vln aktivuje implantovaný nosič informace (mikročip) a zpětně přijímá vyslaný kód; na svém displeji jej převádí do číselné a/nebo písmenné podoby, „načítá“ jej. Některá čtecí zařízení jsou schopna „přečíst“, t.j. vyhledat a dekódovat signály na více systémů – multireader; případně informaci uložit ve své paměti a propojit se s počítačem.

Co je mikročip?

Mikročip neboli transponder je pasivní nosič informací v podobě číselného a/nebo písmenného kódu; je uložen v miniaturní kapsli z biokompatibilního skla nebo polymeru (cca 12 x 2 mm). Čip vysílá předem vloženou, prekódovanou informaci bez vlastního zdroje energie, až po aktivaci čtecím zařízením, transceiverem.

Najdi čip

Nová registrace

Hlášení změn

Změny údajů v databáziProvozovatel: Narodni registr majitelů zvířat 2009

NAVRCHOLU.cz