Národní Registr Majitelů Zvířat - Časté otázky našich klientů


Lhůty pro zápis do databáze a doručení identifikačního průkazu

Zápis očipovaného zvířete do Národního registru majitelů zvířat probíhá automaticky na základě registračního formuláře zaslaného majitelem zvířete.

Zápis probíhá obvykle do 5 pracovních dnů následujících po dokončení registrace (doručení registrační karty, potvrzení souhlasu s registrací u on-line registrace nebo připsání platby - lhůta začíná běžet následující pracovní den). Registrace do 24 hodin je možná za poplatek 455,- Kč.

O dokončení registrace informujeme potvrzující e-mailovou zprávou. Pokud jste e-mail při registraci poštou neuvedli, můžete adresu kdykoliv doplnit.

V on-line vyhledávání se mikročip zobrazuje přibližne za 7 - 10 dnů od zápisu do databáze, po nejbližší pravidelné aktualizaci.
Majitel zvířete má možnost si zaevidování čipu ověřit telefonicky u operátorů NR nebo na našich internetových stránkách.

Zpětnou vazbou je pro Vás také identifikační průkaz zvířete, který obdržíte poštou společně s informací o službách Národního registru majitelů zvířet. Identifikační průkaz odesíláme poštou obvykle do 5 týdnů od dokončení registrace, výjimečně (především v období prázdnin a konce roku) může však být tato lhůta delší. Průkaz odesíláme na adresy na území ČR a to obyčejným dopisem. Služba je bez možnosti reklamace v případě nedoručení (v souladu s obchodními podmínkami České pošty nelze obyčejnou zásilku reklamovat). Za příplatek 65,- Kč je možné zásilku odeslat doporučeným dopisem. V případě odeslání zásilky obyčejným dopisem není možné podat reklamaci v případě nedoručení. Pokud máte obavu z nedoručení zásilky (např. pro špatné zkušenosti s doručováním zásilek), je vhodné uhradit příplatek za doporučený dopis. O zaslání doporučeným dopisem můžete požádat již při registraci nebo do 3 dnů od obdržení e-mailu potvrzujícího dokončení registrace.

Jaký kontakt se zobrazuje u mikročipu ve výsledku vyhledávání na www.narodniregistr.cz

Jako výchozí kontakt při nálezu pejska je uvedené telefonní číslo na operátory NRMZ, kteří zprostředkují kontakt mezi nálezcem a majitelem pejska. Tato služba je nepřetržitá 24hodinová včetně víkendů a svátků.
V případě nálezu zvířete Vás tedy budeme neprodleně kontaktovat na telefonním čísle, které je uvedené v předposledním řádku tabulky (Majitel/ Telefon) nebo na dalších kontaktních číslech, které jste uvedl/a při registraci. Tyto údaje jsou neveřejné, zobrazují se pouze v klientském účtu a přístup k nim mají pouze operátoři NRMZ.

Důvodem je ochrana osobních údajů klientů – zveřejněné telefonní číslo majitele může totiž po zadání čísla čipu (ať již náhodném či cíleném) vidět nejen nálezce, ale kdokoliv, kdo toto číslo zadá a kontakt následně zneužít ať již k nabízení zboží, služeb, v krajním případě k vydírání při odcizení pejska. V případě kontaktu prostřednictvím operátorů NRMZ od operátora obdržíte telefonní číslo nálezce či osoby, která si s Vámi přeje hovořit a je na Vás, zda ho (především v případech jiných než nálezu pejska) využijete.
Zveřejnění telefonního čísla majitele je možné na základě písemné žádosti majitele. Formulář žádosti si můžete vyžádat e-mailem na adrese info@narodniregistr.cz.

Jak se přihlásím ke klientskému účtu?

K aktivovanému klientskému účtu se přihlásíte kombinaci uživatelského jména a hesla. Tyto údaje jste si zvolil/a během procesu aktivace klientského účtu.
V klientském účtu nyní uvidíte čísla všech svých zvířat registrovaných v NRMZ. Kliknutím na číslo čipu zobrazíte základní údaje konkrétního zvířete včetně informace o aktuálně využívaných službách.

Aktivace klientského účtu

Pokud jste dosud účet neaktivovali, vyplňte tabulku „Aktivace nového klientského účtu“. Do tabulky zadejte číslo mikročipu svého psa, kočky, fretky či jiného mazlíčka registrovaného v NRMZ a e-mailovou adresu, kterou jste uvedl/a při registraci.
Pokud máte v NRMZ registrovaných více zvířat, zadáte pouze jedno číslo mikročipu. Klientský účet bude společný pro všechny vaše mikročipy.

Po vyplnění požadovaných údajů obdržíte e-mailem zprávu s odkazem pro dokončení aktivace.
Pozor: Odkaz je jednorázový a jeho platnost je 7 dnů. Jakmile na odkaz kliknete, je nutné aktivaci dokončit. Pokud odkaz nevyužijete v době platnosti nebo ho použijete opakovaně, obdržíte chybové hlášení o neplatnosti odkazu. V takovém případě zašlete žádost o zrušení původního odkazu na adresu webmaster@narodniregistr.cz. Do žádosti zadejte číslo mikročipu, ke kterému chcete účet aktivovat.
Po kliknutí na aktivační odkaz se Vám otevře nové okno internetového prohlížeče s tabulkou pro zadání uživatelského jména a hesla. Heslo zadáváte pro kontrolu 2x. Jakmile tyto údaje zadáte a potvrdíte, můžete se přihlásit ke klientskému účtu.

Jak postupovat při pojistné události (pro nadstandardní služby s pojištěním odpovědnosti)

Pokud máte aktivované nadstandardní služby, jejichž součástí je pojištění u Generali Pojišťovna, a.s., a dojde k pojistné události, nahlaste ji neprodleně telefonicky na klientskou linku Generali Pojisťovna, a.s., tel. 244 188 188.
Při hlášení události nezapomeňte uvést číslo mikročipu Vašeho psa a číslo hromadné pojistné smlouvy, které jste obdržel(a) v potvrzení o přijetí platby.

Pokud dojde k pojistné události v zahraničí, postupujte podle následujícího návodu:
1) Oznámit případ policii a vyžádat policejní protokol.
2) Pokud je to možné, zajistit svědecká prohlášení včetně identifikace svědka (viz. bod 3).
3) Zajistit identifikaci poškozeného (jméno, úplná adresa, telefon případně fax či e_mailové spojení) a jeho písemný nárok (soupis poškozených věcí včetně výše škody).
4) V případě škody na zdraví zajistit lékařské zprávy včetně identifikace ošetřujícího lékaře a nemocnice.
5) Zajistit zprávu veterinárního lékaře.
6) Po návratu do ČR neprodleně podat písemné oznámení o škodě pojistiteli na předepsaném formuláři.
Pro dané pojištění není v zahraničí sjednána asistenční služba.
Při hlášení pojistné události nezapomeňte vždy uvést číslo mikročipu, kterého se hlášení týká.

Odeslání zásilky do zahraničí

V rámci základní služby odesíláme zásilky s identifikačním průkazem zvířete pouze na adresy v České republice. Odeslání do zemí EU je možné za poplatek 105,- Kč (možnost platby pod odkazem Služby). Podklady pro platbu v EUR nebo z banky mimo území ČR Vám zašlou na vyžádání operátoři NRMZ.

V případě zaslání do jiné země je výše poplatku závislá na cílové zemi.
Pro zaslání zásilky do země mimo EU kontaktujte operátory NRMZ a sdělte doručovací adresu. Cenu služby a pokyny k platbě obdržíte e-mailem.
Tip: Zásilku si také můžete nechat odeslat na jinou než registrovanou adresu (například adresu přátel či přibuzných v ČR).

Změna majitele - postup při hlášení změny

Změnu majitele registrovaného zvířete je možné hlásit pouze písemně, některým z následujících způsobů:
a) e-mailem na adresu info@narodniregistr.cz
b) dopisem odeslaným na naši adresu (viz Kontakty)
c) pomocí formuláře pro on-line registraci nebo formuláře pro hlášení změn v klientské části webu (pokud změnu hlásí původní majitel).

O požadavku na zápis změny vyrozumíne stávajícího majitele evidovaného v databázi a to e-mailem nebo SMS zprávou.
Pokud od původního majitele neobdržíme ve lhůtě do 14 dnů zamítnutí žádosti nebo se majitele nepodaří uvedenými způsoby kontaktovat a zvíře zároveň není evidované jako pohřešované, zapíšeme změnu majitele do databáze.
Zápis změny je možné urychlit doložením kopie dokladu o nabytí zvířete (kupní nebo darovací smlouva).

O zápisu změny vyrozumíme žadatele - nového majitele - e-mailem.

Údaje uvedené v Národním registru majitelů zvířat slouží především pro zprostředkování kontaktu majitele se ztraceným/nalezeným zvířetem. Evidence údajů v Národním registru majitelů zvířat není dokladem o vlastnictví věci ve smyslu právních předpisů.

Jak zaregistrovat mikročip do NRMZ

Pro zaregistrování čipu si zvolte jeden ze dvou možných způsobů registrace

1. Odešlete registrační kartu nebo potvrzení o označení zvířete poštou na adresu Národní registr majitelů zvířat, P. O. BOX 132, 120 00 Praha 2

2. On-line registrace: vyplňte registrační formulář na www.narodniregistr.cz a dále postupujte podle pokynů, které obdržíte e-mailem. Stejné pokyny se Vám zároveň zobrazí na obrazovce.

Registrační karty zaslané jako scan nebo fotografii e-mailem bohužel nemůžeme akceptovat. Důvodem jsou opakující se potíže s nízkou kvalitou scanů a čitelností scanovaných údajů. Děkujeme za pochopení.

Provozní doba Národního registru

Národní registr majitelů zvířat zajišťuje nepřetržitou 24hodinovou službu 7 dnů v týdnu na tel. 602 611 053

Administrativní záležitosti, hlášení změny údajů a dotazy (informační servis): pouze v pracovní dny, 9:00 - 17:00.

Ztracená a nalezená zvířata: nepřetržitě 24 hodin denně včetně víkendů a svátků

Kdo může zjisti mé kontakty a jak se nálezce dozví, kdo je majitelem zvířete?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Osobní údaje a kontakty klientů jsou cenné informace a majitelé se právem obávají je sdělovat. V Národním registru majitelů zvířat jsou vaše údaje v bezpečí. Kontakty našich klientů zásadně nesdělujeme třetím osobám (s výjimkou zákonem přesně vymezených případů) a to ani nálezcům, ať skutečným nebo fiktivním.
Nemusíte se tak obávat, že se Vaše telefonní číslo dostane do rukou vyděrači, který vám ukradl psa, bývalému partnerovi, vymahači dluhů nebo třeba jen dotěrnému prodejci čehokoliv. Nemusíte se obávat nežádoucích telefonátů ze skrytého čísla. Ze stejného důvodu nenajdete své telefonní číslo ani na internetu - po zadání čísla čipu se zobrazí pouze základní údaje o označeném zvířeti a kontakt na 24hodinovou službu NRMZ.

Jak se tedy nálezce dozví, kdo je majitelem zvířete?
Naši operátoři jsou připraveni 24 hodin denně zprostředkovat kontakt mezi nálezcem a majitelem: operátor NRMZ přijme hlášení o nálezu a kontakty na nálezce obratem telefonicky nebo e-mailem předá majiteli. Pokud máte v databázi pravidelně aktualizované údaje (a v případě ztráty pejska v noci u postele zapnutý telefon), je vše otázkou několika málo minut.

Od očipování uplynul již rok a my jsme dosud nedostali identifikační průkaz. Proč?

Identifikační průkazy odesíláme zpravidla do 5 týdnů od zaevidování zvířete v databázi NR. Pokud se tak nestalo, je možné, že mikročipu není zaregistrovaný v naší databázi, případně se zásilka vrátila z důvodu chybně uvedené adresy. Kontaktujte e-mailem nebo telefonicky operátory centrální evidence NR, sdělte jim číslo mikročipu a požádejte je o ověření registrace mikročipu. Operátoři Vám navrhnou způsob řešení situace.

Dostanu od veterinárního lékaře potvrzení o čipování?

Součástí mikročipů DataMars je registrační karta Národního registru majitelů zvířat. Kartu vyplní a osvědčí veterinární lékař po označení zvířete a předá majiteli. Registrační karta je podkladem pro evidenci v Národním registru majitelů zvířat. Pokud veterinární lékař použije jiný typ mikročipu, měl by Vám vydat jiný doklad o jeho aplikaci, například výpis z evidence pasů apod. Dokladem o označení zvířete mikročipem je i zápis v pasu zvířete.

Registrace zvířete označeného jiným způsobem (tetování, kroužek,...)

Národní registr majitelů zvířat eviduje na přání majitele i zvířata označená jinými způsoby než RFID (tetování, mikročipy jiných systémů než ISO,...). Na tato zvířata se však nevztahuje garance identity zvířete a nabídka pojištění odpovědnosti za škody. Zápis jiného typu označení je zpoplatněn čáskou 198,- Kč.

Co je Čtecí zařízení?

Čtecí zařízení, jinak též reader nebo transceiver, je zpravidla přenosné, mobilní zařízení, které svým aktivačním polem v určené frekvenci radiových vln aktivuje implantovaný nosič informace (mikročip) a zpětně přijímá vyslaný kód; na svém displeji jej převádí do číselné a/nebo písmenné podoby, „načítá“ jej. Některá čtecí zařízení jsou schopna „přečíst“, t.j. vyhledat a dekódovat signály na více systémů – multireader; případně informaci uložit ve své paměti a propojit se s počítačem.

Co je mikročip?

Mikročip neboli transponder je pasivní nosič informací v podobě číselného a/nebo písmenného kódu; je uložen v miniaturní kapsli z biokompatibilního skla nebo polymeru (cca 12 x 2 mm). Čip vysílá předem vloženou, prekódovanou informaci bez vlastního zdroje energie, až po aktivaci čtecím zařízením, transceiverem.

Najdi čip


On line registrace


Vstup pro klienty:

Vstup pro veterináře:

Veterinář:

login:
heslo:Provozovatel: Narodni registr majitelů zvířat 2009

NAVRCHOLU.cz