Národní registr majitelů zvířat / On-line magazín / Majitel bez pasu, pes s pasem

Majitel bez pasu, pes s pasem

fotka k článku Majitel bez pasu, pes s pasem Zatímco my, lidé, už pasy k výjezdu prakticky nepotřebujeme, psi, kočky fretky cestují již několik let za hranice ČR s vlastním pasem. Vystavení pasu pro malá zvířata (Pet-passport) je pro většinu praktických veterinárních lékařů rutinní záležitost, přesto je vhodné před cestou zkontrolovat, zda pas Vašeho mazlíčky je zcela a správně vyplněný a zaregistrovaný.

Pas pro malá zvířata, „pet passport“, je dokument, který majiteli může vystavit pouze autorizovaný veterinární lékař (seznam autorizovaných veterinárních lékařů je dostupný na stránkách Státní veterinární správy ČR).


Vystavení dokladu je podmíněno především průkazným označením zvířete. Za to se podle nařízení považuje identifikace mikročipem nebo přechodně ještě i zcela zřetelně čitelné tetování.
V případě tetování však majitel musí počítat s rizikem, že při kontrole dokladu nemusí úředník shledat tetování jako čitelné a majiteli hrozí potíže včetně nevpuštění na území jiného státu. Majitelé psů se setkali i s případy, kdy úředník zcela odmítl kontrolovat tetování například u většího psa. U mladších zvířat a zvláště u větších plemen se tedy rozhodně vyplatí označení mikročipem, u štěňat by mělo být označení mikročipem již naprostou samozřejmostí.

Druhou podmínkou pro vystavení pasu a možnost následného vycestování je samozřejmě platné a v pasu řádně zaznamenané očkování proti vzteklině.

V pasu musí být kromě údajů o zvířeti, jeho identifikaci a povinné vakcinaci uvedené také údaje o majiteli zvířete. Dále se při cestách do některých zemí do pasu zaznamenávají údaje o jiném povinném očkování či ošetření nebo výsledky sérologických testů.
Každý pas musí být zaregistrovaný v příslušné evidenci pasů, v opačném případě je doklad považován za neplatný. Pas do evidence zaregistruje veterinární lékař, ideálně hned po vyplnění. Teprve poté se z něj stává platný cestovní doklad.

Záznamy do pasu může činit pouze veterinární lékař, který je také osvědčí. Případné změny majitele nebo úmrtí zvířete je opět ptořeba nahlásit do evidence a to nejlépe prostřednictvím veterinárního lékaře.

Než se vydáte na cestu, doporučujeme ověřit u veterinárního lékaře, zda je doklad řádně zaregistrovaný a zda jsou v evidenci uvedené platné údaje. V ideální případně vám veterinární lékař předá potvrzení o zaevidování pasu například formou výpisu z evidence pasů hned s novým dokladem. Zvláště v minulosti totiž někteří majitelé bohužel až v zahraničí zjistili, že příslušný pas není zaregistrovaný.

Rozhodně nedoporučujeme zkoušet cestovat mimo ČR bez pasu s poukazem na to, že například známým pas nikdo nekontroloval. Sankce stanovené nařízením EU jsou totiž velmi tvrdé až hrozivé. Při nesplnění požadavků této směrnice mohou příslušné orgány vrátit zvíře do země původu, ale například také izolovat pod oficiální kontrolu na dobu, než budou předloženy doklady o splnění veterinárních požadavků, a to na náklady majitele nebo odpovědné osoby, nebo v krajním případě utratit zvíře, bez finanční náhrady.

Pas ovšem neslouží majitelům psů a koček sloužit jenom jako cestovní doklad. Na jeho 36 stranách je místo na zdravotní záznamy, zejména očkování. Pas tedy nahrazuje dříve tradiční očkovací průkaz a stává se jakousi „zdravotní knížkou“ zvířete. Proto je vhodné nechat pas vystavit hned při prvním očkování, případně se na něm domluvit již s chovatelem. Pas bude sloužit po celou dobu života zvířete a majitelé si tak ušetří pozdější starosti s jeho pořizováním nebo výměnou.


25.4.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-Media

Články magazínu:

Nový Občanský zákoník přináší změny pro majitele psů

26.12.2013 | napsal: Dr. Michl Císařovský | zdroj: CANIS-MEDIA

Od 1. ledna příštího roku vstupuje v platnost nový Občanský zákoník. Řada jeho paragrafů se velmi výrazně dotkne majitelů psů a dalších zvířat. A to například v případě ztráty psa.

více...

Jak postupovat při ztrátě zvířete

20.3.2012 | napsal: | zdroj:

Jak postupovat při ztrátě zvířete, fotka: DO1162001_w.jpg Voláte, pískáte, ale marně, pes prostě zmizel? Není důvod hned propadat panice. Pradíme Vám, jaké kroky podniknout při ztrátě psa. V prvních třech hodinách po ztrátě především zachovejte chladnou hlavu a pokud možno zůstaňte v lokalitě, kde jste psa viděli naposledy a hledejte spíše v blízkém okolí.
více...

Chovatel musí myslet na budoucnost

9.11.2010 | napsal: NRMZ | zdroj:

… napsal ve své knížce o psech Karel Čapek. Jeho slova platí i po více než sedmi desetiletích.
S touto myšlenkou byl před patnácti lety zřízen Národní registr majitelů psů, klientská databáze, jejímž cílem bylo zejména s ohledem na tehdejší novinku – označování psů a následně koček mikročipem – pomáhat majitelům v případech ztráty, zatoulání nebo odcizení jejich mazlíčka.
více...

Majitel bez pasu, pes s pasem

25.4.2010 | napsal: Dr. Michal Císařovský | zdroj: CANIS-Media

Majitel bez pasu, pes s pasem, fotka: PAS_finW.jpg Zatímco my, lidé, už pasy k výjezdu prakticky nepotřebujeme, psi, kočky fretky cestují již několik let za hranice ČR s vlastním pasem. Vystavení pasu pro malá zvířata (Pet-passport) je pro většinu praktických veterinárních lékařů rutinní záležitost, přesto je vhodné před cestou zkontrolovat, zda pas Vašeho mazlíčky je zcela a správně vyplněný a zaregistrovaný.

Pas pro malá zvířata, „pet passport“, je dokument, který majiteli může vystavit pouze autorizovaný veterinární lékař (seznam autorizovaných veterinárních lékařů je dostupný na stránkách Státní veterinární správy ČR).


více...

Najdi čip

Nová registrace

Hlášení změn

Změny údajů v databáziProvozovatel: Narodni registr majitelů zvířat 2009

NAVRCHOLU.cz